Baca Temizliği

Ankara Baca Temizliği

Baca temizliği sonbaharda veya kış sonrası ilkbaharda gündeme gelen teknik konulardan biridir. Gerek ısıtma sisteminin verimi gerekse bina yangın güvenliği baca temizliğine bağlıdır. Ülkemizde binalarda oluşan yangınların %20’si bacalardan kaynaklanmaktadır.  Diğer taraftan soba zehirlenmelerinin de en büyük nedeni temizlenmemiş bacalardır. Kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını engeller ve oluşan partiküller bacalarda ciddi tıkanıklıklara sebebiyet vermektedir. Temiz bir baca yakıtın daha kaliteli yanmasıyla, yakıtta tasarruf sağlar ve çevre kirliliğinde önlemiş olur.
 
Karbonmonoksit ve yanmamış gaz zehirlenmesinden hayatlarını kaybeden insanların haberlerini her gün gazetelerde okuyoruz. Her gün bu haberler tekrar tekrar gazete sütunlarını işgal ediyor.
 
Her yıl muntazaman temizlenmeyen bacalar iyi çekmez, uzun süre temizlenmemiş bacalar ise kurum (is) birikmesi ve kuşların taşıdığı metaryaller ve yiyecekler dolayısıyla tıkanır. Tıkanan bacalar, içerisinde bol miktarda karbonmonoksit gazı bulunan dumanı geri teper, içeri verir. Bu gazı belirli bir süre solunum yoluyla ciğerlerine alan canlılar hayatlarını kaybederler.
 
Bunun üç ana sebebi vardır.
  •     Usulüne uygun inşa edilmemiş bacalar
  •     Gerekli araç ve gereçlerle temizlenmemiş bacalar
  •     İşinin ehli profesyonel kişilerce temizlenmeyen bacalar
 
Baca temizliği, itfaiye teşkilatından alınan izin belgesine sahip firmalar tarafından belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden temizletilmelidir.
 
Bacanız eğitimli, sertifika sahibi ve kalifiye elemanlar tarafından  hassas bir şekilde temizlenmiş olacağından, bacanızın çekişi çok iyi olacaktır. İyi çeken bir baca yakıtı tam yakacağından, hem daha az yakıtla daha çok ısınma sağlayarak baca temizliği için yaptığınız masrafı fazlasıyla geri kazanmış olacak, hem de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı hayatınızı emniyete almış olacaksınız.
 
Bunu önlemek için, 26 Temmuz 2002 tarih, 24827 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Binaların Yangından Korunması  hakkında Yönetmelik ‘ in 58.Maddesi’ ne göre bacaların temizliğinin aşağıdaki periyotlara göre yapılması yasal zorunluluktur.
 
Bacaların temizliğinden bina sahip ve yöneticileri sorumludur.
Baca temizliği, itfaiye teşkilatından alınan izin belgesine sahip firmalar tarafından belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden temizletilmelidir.
 
0.312.427 2090